👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilden budskap ht 17

Skapad 2017-08-29 10:56 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Elever får utökade kunskaper kring mediekunnighet.
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi ska arbeta med bildens buskap, alltså om mediekulturen och dess påverkan på våra liv. Vi kommer även ha med ett historiskt perspektiv och hur det ändrat sig genom tiderna.

Innehåll

Bildens budskap Ht17.

I bilden kommer vi arbeta med att utveckla kunskaper kring hur bilder skapas och tolkas. Gå igenom vad eleverna har för erfarenheter av visuell kultur där foto, design, konst, film, arkitektur och miljöer ingår. Här kommer målet vara att eleverna ges en möjlighet att utveckla deras förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier, hur de kan kritiskt diskutera och granska olika bildbudskap. Eleverna kommer utveckla sina kunskaper kring bilder i olika kulturer i både nutid och i historiskt perspektiv.

Syfte, (från kursplanen).

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

• Analyser historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen.

Bildanalys, reklam-och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
Bildanalys, konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Bildanalys, ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Innehåll och arbetssätt.

Undervisning i grunderna av bildanalys.

Undervisning av bilders utformning och budskap.

Teorier kring nyhets- och reklambilder, vad deras budskap är och deras utformning.

Diskussioner kring bilder och deras budskap.

Tillverka egna bilder med budskap.

Bedömning.

Eleverna kommer att bedömas på medverkan under lektionerna, deras förståelse kring bildanalys och hur man får fram ett budskap med hjälp av bilder. Diskussioner som hålls under lektionerna och diskussioner.

Hur avslutas arbetsområdet?

Ett prov som kommer hållas sista veckan på arbetsområdet.

Hur lång tid kommer detta arbetsområdet hålla på?

Från vecka 35 till vecka 43 (vecka 44 är höstlovet)

Om du missar bildlektioner.

Ifall du missar någon bildlektion är det ditt eget ansvar att du tar igen vad dina klasskamrater har gjort under lektionen. Fråga en komps, titta på vad de andra i din grupp har gjort och/eller fråga din lärare.

Matriser

Bl
BILD åk 4-6

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Bildframställning
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Bildkomposition
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eget ansvar
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Dessutom kan eleven pre¬sentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Utvärdering
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfaren¬heter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden