Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2017-08-29 11:07 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola F
I årskurs 5 kommer vi att utgå ifrån boken Good Stuff 5 Textbook. Där finns det texter och glosor som vi övar på varje vecka, samt hörövningar. Vi kommer även att jobba en hel del med talövningar på engelska. Läsåret delas upp i fyra perioder där vi efter varje del bedömer elevernas kunskaper.

Innehåll

 

Grovplanering

 

Period 1 (v.34-43) - Fokus på läsning och läsförståelse

Vi kommer att läsa på engelska

Vi ska jobba med översättning av texter från engelska till svenska

Vi kommer att skriva ned glosor (översättning även här)

Vi kommer att träna på uttal

Vi kommer att träna på att skriva faktatexter på engelska.

 

Detta kommer att bedömas

Eleverna ska i slutet av period 1 genomföra ett test. Där ska vi bedöma följande:

- Hur väl eleven förstår innehållet i en vardaglig text

- Hur väl eleven uppfattar detaljer i en vardaglig text

- Hur väl eleven kan söka relevant information i en vardaglig text

Uppgifter

  • Engelska Speaking

  • Engelska Speaking

  • Uppgift läsförståelse

  • Ej namngiven

  • Läsförståelse engelska

  • Läsförståelse engelska

  • Engelska läsförståelse

  • Tal och skrivövning; Interview your friends

  • Tal och skrivövning; Interview your friends

  • Tal och skrivövning; Interview your friends

Matriser

Engelska åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Samtala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i en text.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer i en text.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer i en text.
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydlig talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt, talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan med stöd bearbeta och förbättra sin egen framställning.
Eleven kan bearbeta och förbättra sin egen framställning
Eleven kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av sin egen framställning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: