Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld åk 6

Skapad 2017-08-29 11:24 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innehåller eld. Kemi, Fysikbok Puls
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Att sitta och titta in i en sprakande brasa i öppna spisen är härligt. Men att se ett hus brinna ner är hemskt. Elden kan vara både en vän och en fiende. Under det här området får du lära dig hur eld fungerar så att det blir lättare att förstå hur du ska handskas med den på ett bra sätt. Och så får du fundera på: Vart tar det som brinner vägen?

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

Informations förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

Arbetssätt och metod

Vi lär oss genom att vi:

 • Läser faktatexter och ser på film
 • Har gemensamma genomgångar och diskussioner där vi ställer och svarar på frågor
 • Demonstrerar och laborerar för att konkretisera faktan
 • Kontinuerligt dokumenterar det vi gör
 • Klassrumslaborationer

evgruppens förslag på arbetssätt.

Se en film om eld och göra en kahoot.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

- utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Informations förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

Du ska kunna:

 • vad som menas med att något är brandfarligt.
 • beskriva en brandtriangel
 • Förklara vad som menas med att elden kan vara både vän och fiende

Dokumentation

Du kommer få arbeta tillsammans med någon under denna planering. Du kommer få redovisa dina kunskaper enskilt och tillsammans med någon annan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: