Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love

Skapad 2017-08-29 11:43 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola 9 Engelska
Arbete med kapitel 4 i "Read and Proceed". Advanced Grammar Check Läsa boken "Dear Nobody"

Innehåll

Chapter 4 (v.35-37) in Read and Proceed "Love"

Advanced Grammar Check 8, 19

Some -any -no

Påhängsfrågor (Tag questions)

Bok: Dear Nobody (Diskussion kring boken v.42

 

Chapter 5 (v.38-41 in Read and Proceed "American Revolution"

Advanced Grammar Check 17, 23

Skall - skulle

Ordföljd

Argumenterande uppsats - skoluniform (för eller emot)

Film: Remember the Titans

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: