👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 och vt 18 Åk 7 Mu Musicerande ÅH

Skapad 2017-08-29 11:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP för sång och spel i åk 9
Grundskola 7 Musik
LPP i musicerande

Innehåll

Musicerande åk 7

Musicerande åk 7 ht 17 och vt 18

Mål för elev

Sång:
 - Du utvecklar din förmåga att sjunga.
 - Du utvecklar din förmåga att sjunga tillsammans med andra
 - Du utvecklar din förmåga att sjunga i mikrofon

Instrument:

 - Du lär dig hur man använder de olika instrumenten
 - Du utvecklar din förmåga att spela på de olika instrumenten
 - Du utvecklar din förmåga att spela tillsammans med andra.

Analys:
 - Du utvecklar din förmåga att analysera och ge omdömen om eget och andras
musicerande

 

Innehåll

  • Röstvård
  • Hur rösten kan varieras i olika genrer.
  • Sång i ensembleform.
  • Övning på de enskilda instrumenten
  • Ackompanjemang i ensembleform i olika genrer
  • Musikalisk gestaltning

 

Genomförande

Under terminen kommer du att:
 - öva din röst, olika tonhöjd och rytmer, i uppsjungningsövningar och sånger
 - öva på att sjunga i mikrofon

 - ha genomgång om hur rösten fungerar

 - ha genomgång om ackompanjemangsinstrumenten gitarr, bas, piano och trummor
 - lära dig att spela på instrumenten
 - öva på samspel
 - ha praktiska test tillsammans med andra
 - träna på att analysera och ge omdömen om musicerandet

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

  • använda din röst tillsammans med andra och till ackompanjemang
  • att hantera de olika instrumenten
  • samspela med andra
  • analysera och diskutera resultatet av musicerandet och utveckla arbetet

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 - reflektera över musik.
 - ha musikaliska framföranden
 - analysera och samtala om musikens uttryck
 - utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang

 

Avsnitt 7

Matriser

Mu
Musicerande åk 7 Järnåkraskolan läsåret 2017 - 2018

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel: Eleven kan...
…lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet….
till viss del
relativt hög grad
I hög grad
…anpassa sin stämma till helheten…
i viss mån
relativt väl
väl
Röst: Eleven kan.....
..delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd med....
viss
relativt god säkerhet
god säkerhet
Instrument: Gitarr Eleven kan....
…ackompanjera med.. och byta ackord med...
viss… visst...
relativt god.. relativt gott flyt
god timing gott flyt och passande karaktär
Piano: Eleven kan...
…ackompanjera med.. ..och byta ackord med..
viss… visst...
relativt god.. relativt gott flyt
god timing gott flyt och passande karaktär
Bas: Eleven kan...
..spela enkla basstämmor med...
viss...
relativt god timing
god timing
Trummor: Eleven kan
..spela enkla trumstämmor med...
viss...
relativt god timing
god timing
Melodi: Eleven kan....
..spela enkla melodistämmor med...
viss...
relativt god timing
god timing
Eleven kan dessutom:
..sjunga/spela på något instrument med..
delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär
relativt väl fungerande teknik och passande karaktär
väl fungerande teknik och passande karaktär
…bearbeta och tolka musiken till ett..
musikaliskt…
delvis personligt musikaliskt uttryck
personligt musikaliskt uttryck
Bedöma och resonera:
Eleven kan ge ... omdömen om eget och andras musicerande och ... utvecklar det musikaliska arbetet
enkla ...bidrar till att ge förslag som
utvecklade ...ger förslag som efter någon bearbetning...
välutvecklade ...ger förslag som...