Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good stuff gold 5 Home and City

Skapad 2017-08-29 11:52 i Hästhagenskolan Lerum
Eleverna ges möjlighet att träna på att ställa frågor med do och does och svara. Eleven ges möjlighet att berätta vad som händer ex He plays och She hurries.
Grundskola 5 Engelska
I det här avsnittet kommer vi att lära oss att bokstavera, tala om var saker finns, att berätta vad som händer ex He plays, she washes osv. Ställa frågor med do och does. Vi kommer också att lära oss att tala om veckopeng och ord som talar om hushållssysslor.

Innehåll

Undervisning

 

Vi kommer att lyssna på och läsa texter i boken Good stuff Gold 5 

Vi kommer att öva på att prata engelska i olika sorters grupper, små, stora och i helklass.

Vi kommer att träna på att förstå, genom bland annat att jobba i workbook. 

 

Eleven tränar på:

att ställa frågor

berätta vad som händer 

tala om var saker finns

 

 

Eleven bedöms utifrån: 

Hur han/hon uttrycker sig muntligt och skriftligt. Om förståelse finns.

 

Uppgifter

 • Bokstavera

 • Muntligt berättande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: