Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd textil år 7 17/18

Skapad 2017-08-29 12:05 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bära/spara/förvara
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Bära eller förvara? I detta arbetsområde väljer du ett föremål (eller flera) som du sedan utgår ifrån när du planerar och genomför ditt arbete.

Innehåll

Välj ett eller flera föremål som du vill kunna flytta lättare eller förvara på ett bättre/smidigare sätt. Det kan vara allt från virknålar, mobiltelefoner till större sportväskor. 

Sök sedan inspiration: i salen, på internet och prata med varandra. Kanske finns det ett färdigt mönster i salen du kan utgå ifrån eller så får du utveckla ett eget mönster med stöd av läraren. 

Finns det en färdig arbetsbeskrivning så följ den. Annars så prova dig fram med hjälp av läraren.

Arbetet ska dokumenteras på ett sådant sätt att det kan lämnas in i Unikum eller redovisas inför gruppen.

Utvärdera när du är klar och lämna in i Unikum.

 

Här är exempel på hur du kan sy ett Ipad-fodral

 

 

eller en miljökasse:

 

eller en ihopvikbar:

Uppgifter

  • Min förvaring / mitt "bäraprojekt"

  • eget val av arbete

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd Älvsåkerskolan år 7-9

E
C
A
1.
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
2. Slöjdens arbetsprocesser
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
3. Analysera och värdera
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
  • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
4. Tolka uttryck
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  • Sl
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: