Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål på förskolan

Skapad 2017-08-29 12:26 i Pysslingen Förskolor Kristianstads Montessori fsk Pysslingen
Planering för att stödja barn med annat modersmål i den pedagogiska verksamheten på förskolan.
Förskola
Utifrån vår handlingsplan för modersmål i förskolan tar vi upp konkreta arbetsformer.

Innehåll

Syfte och mål

* Vi vill att barnen ska få mer kännedom om vår värld och våra länder för att de ska känna en stolthet över sitt språk och ursprung.
* Vi vill att det ska vara ett ständigt pågående projekt för att få barnen mer intresserade av den värld vi lever i. Vi vill att barnen så tidigt som möjligt skapar förståelse och respekt för andra kulturer och förstår tidigt att alla människor är lika mycket värda trots sitt ursprung. Detta tror vi sker om barnen har så mycket kunskap om världen som möjligt. Kunskap tror vi är grunden för respekt.
* Vi vill att mångkulturen ska finnas ständigt närvarande på avdelningen i olika former.

* Att uppmuntra barnen till att prata sitt hemspråk och visa intresse för det tror vi ger både barnen och deras familjer en god självkänsla och att de känner delaktighet. 

Metod

* Vi har qr-koder uppsatta på avdelningen där barnen när som helst kan scanna av och sen titta på en film/saga på annat språk.

* Vi har barnens flaggor uppsatta i entrén där det står land, språk och hur man säger Välkommen. 

* Personalen ska lära sig enkla fraser på olika språk för att visa engagemang och intresse för våra flerspråkiga familjer. Vi ska sen lära ut fraser till barnen, exempelvis att vi på samlingarna börjar och avslutar med "hej" och "hej då" på alla språk som respresenterar barngruppen.

* Vi ska sätta upp bilder från olika kulturer på våra väggar och uppmuntra till diskussion. 

* Vi ska resa till barnens länder via Google Earth.

* Vi ska köpa en världskarta och sen dra trådar från Sverige ner till barnens länder för att se avstånden. 

* Samarbete med biblioteket - böcker, bokpåsar till familjer att låna hem, ljudböcker m.m.

* Vi ber föräldrar läsa världskända sagor på modersmålet som vi på förskolan sen läser på svenska. 

* Mer sagor med rekvisita - språkutvecklande

* Ladda hem appar som stödjer modersmål

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom bilder och filmer. Framförallt gör vi pedagogiska dokumentationer genom att samtala om bilder, böcker, sagor, appar och vi dikterar barnens tankar och funderingar. Vid terminens slut samlar vi ihop alla dokumentationer för att se hur vi successivt lärt oss under terminens gång. Vi öppnar upp för diskussion med barnen för att sammanfatta vad de tyckt att de lärt sig, vad som varit extra roligt, vad de skulle vilja lära sig mer om etc. En förutsättning för planering för vår fortsatta verksamhet! 

Kopplingar till läroplanen för förskolan

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: