Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-08-29 12:29 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Ett arbete om Europa där du får lära dig om kontintenten, länder, städer och naturtillgångar. Du tränas i samtliga fem förmågor
Grundskola 6 Geografi
Europa - DIN del av världen...

Innehåll

Förmågor

Vi kommer att träna på att:

 • hantera information; att söka, samla och sortera fakta och information samt att vara källkritisk.
 • analysera; att förklara orsaker och konsekvenser, samt jämföra och hitta likheter och skillnader mellan de olika länderna och områdena i Europa.
 • kommunicera; att samtala, motivera och presentera, men också att argumentera och resonera kring olika frågor inom arbetsområdet.
 • begrepp; att kunna förstå de olika geografiska ord och begrepp, som dyker upp inom arbetsområdet och kunna använda dem på ett riktigt sätt.

Mål

När arbetsområdet är slut kommer du att kunna:

 • använda geografiska ord och begrepp.
 • Europas namngeografi.
 • analysera länder och levnadsvillkor i Europa.
 • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och befolkningsfördelning.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta med Europa:

 • Vi använder Gleerups digitala läromedel i geografi.
 • Vi använder kartböcker, faktastenciler och vi söker fakta på olika sidor på internet.
 • Vi tittar på film, både Geografiens Testamente Europa och andra faktafilmer.
 • Vi varvar lärarledda lektioner med individuellt arbete eller arbete i mindre grupp.
 • Vi resonerar och diskuterar oss fram till gemensamma tankar och funderingar kring olika frågeställningar t ex befolkningsfördelning, levnadsvillkor eller naturresurser.
 • Vi tränar namngeografi på olika sätt t ex med Seterra online eller traditionella "blindkartor".

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du förstår och använder geografiska ord och begrepp i dina inlämnade arbeten och under lektionerna.
 • dina kunskaper om geografiska namn i Europa.
 • hur du beskriver och jämför olika länder och levnadsvillkor i Europa.
 • hur du beskriver samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och befolkningsfördelning.
 • hur du hanterar information och fakta.

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom observation, men även din slutliga redovisning av ditt arbete bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Europa

----->
Du når inte målet för arbetsområdet än
----->
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet
----->
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
----->
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Begrepp
Använda geografiska ord och begrepp
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett ganska bra sätt. Du vet vad några av begreppen kring försörjning, naturtillgångar, energi, vatten, natur, kartbok, statsskick & politik, människor och religion innebär.
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett bra sätt. Du vet vad många av begreppen kring försörjning, naturtillgångar, energi, vatten, natur, kartbok, statsskick & politik, människor och religion innebär.
Du kan använda geografiska ord och begrepp på ett mycket bra sätt. Du vet vad de flesta av begreppen kring försörjning, naturtillgångar, energi, vatten, natur, kartbok, statsskick & politik, människor och religion innebär.
Namngeografi
Namn och läge på Europas länder, regioner, städer, hav/sjöar och berg
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du kan namn och läge på ca 5 av Europas länder, regioner och städer samt viktiga sjöar och hav. Ett berg/Enbergskedja.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du kan namn och läge på ca 15 av Europas länder, 10 huvudstäder,10 vatten (sjöar, floder och hav) samt ett av de högsta bergstopparna och två bergskedjor.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du kan namn och läge på ca 25 av Europas länder, 20 huvudstäder, 15 vatten (sjöar, floder och hav) samt Europas 2 högsta toppar och 4 bergskedjor.
Analysera
Analysera länder och levnadsvillkor i Europa
Du beskriver och jämför olika länder och levnadsvillkor på ett ganska bra sätt. Du kan hitta några likheter och/eller skillnader och kan med visst stöd förklara varför det är så.
Du beskriver och jämför olika länder och levnadsvillkor på ett bra sätt. Du kan hitta flera likheter och/eller skillnader och kan förklara varför det är så.
Du beskriver och jämför olika länder och levnadsvillkor på ett mycket bra sätt. Du kan hitta flera likheter och/eller skillnader och kan utförligt förklara varför det är så.
Beskriva samband
Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och befolkningsfördelning. Du känner till vad som påverkar klimatet i Europa och vilka olika utseenden detta ger i naturen.
Du beskriver enklare samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan namnge ett område eller land med mycket åkermark och ett med mycket berg. Du känner till någon plats i Europa som är rik på naturtillgångar och du känner till vilken naturtillgången är. Du vet var det bor flest människor och kan med visst stöd förklara varför.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan också förklara varför temperaturen är lägre på hög höjd. Du kan namnge två områden eller länder med mycket åkermark och två med mycket berg. Du känner några platser i Europa som är rika på naturtillgångar och du känner till vilka naturtillgångarna är. Du vet var det bor flest/färst människor och kan förklara varför.
Du beskriver komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du kan förklara varför det är kallare i norra Europa än i södra. Du kan också förklara varför temperaturen är lägre på hög höjd och vad som menas med kustklimat och inlandsklimat. Du kan namnge två områden eller länder med mycket åkermark, två med mycket berg samt två med kustklimat och två med inlandsklimat. Du känner till de flesta platser i Europa som är rika på naturtillgångar och du känner till vilka naturtillgångarna är. Du vet var det bor flest/färst människor och kan förklara varför på ett utvecklat sätt.
Hantera information
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett relativt bra fungerande sätt och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: