👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A kap 1 Tal i decimalform.

Skapad 2017-08-29 12:34 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om decimaltal. Du ska se samband mellan tiondelar, hundradelar och tusendelar. Ange platsvärden, jämföra storlek, placera ut på tallinjer.

Innehåll

 Det här ska du få lära/förväntat resultat:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimaltal t ex 0,25;0,5;0,75.

- storleksordna enkla tal i decimalform.

- placera tal i decimalform på tallinjen.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, t ex att tvåan i 12300 betyder tvåtusen och att trean i 2,03 betyder tre hundradelar.

Metodförmåga

- använda fungerande fungerande metoder för att dela upp tal i talsorter, till exempel att talet 21,5 kan delas upp i talsorter som en addition 20+1+0,5.

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och tal i decimalform.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - olika uppgifter på nätet och spel

Så här ska du få visa/examination.

Genom att:

  - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

-svara på bedömningsmatris, inför och efter arbetet så att du har koll på hur du ligger till

Bedömning se matris.

 

Uppgifter

  • Kort film om hundradelar och tiondelar

Matriser

Ma
Tal i decimalform

Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
Du kan positionssystem, decimaltecken, tiondel, hundradel, tal i decimalform,tusendel
  • Ma  E 6
-använda kapitlets begrepp: tal i decimalform, decimaltal, decimaltecken, tiondel, hundradel, - storleksordna enkla tal i decimalform - placera tal i decimalform på tallinjen. - använda positionssystemet, siffrans placering avfgr värdet.
Problemlösning
Du kan
  • Ma  E 6
-formulera och lösa problem på ett sätt som passar problemet.
Metod
Du kan
  • Ma  E 6
-använda fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter, till exempel att talet 21,5 kan delas upp i: 20+1+0,5
Kommunikation, resonemang
Du kan
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
- visa din kunskap på olika sätt, till exempel med: bilder, ord eller plockmaterial. - diskutera om svaret är rimligt