Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska kropp

Skapad 2017-08-29 12:40 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 1 – 6 Teknik Idrott och hälsa Musik Bild Svenska Naturorienterande ämnen
Vi använder vår kropp varje dag, på olika sätt. Nu ska vi lära oss om kroppen och ta reda på hur vi kan ta hand om oss själva så att vi mår bra.

Innehåll

Varje dag använder vi kroppen, vi andas och tänker, äter och rör på oss och det är viktigt att vi lär oss hur vi på bästa sätt tar hand om vår kropp.

Det här ska vi lära oss:

 • vad våra olika kroppsdelar heter och hur de fungerar,  
 • vad som händer med maten som vi äter,
 • vad som händer i kroppen under puberteten,
 • hur barn blir till,
 • hur våra sinnen fungerar,
 • vilka tekniska hjälpmedel människan kan använda, 
 • hur vi på bästa sätt tar hand om vår kropp.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta tillsammans hela klassen för det mesta men vi kommer också att arbeta i våra grupper. Vi ska lära oss genom att:

 • undersöka vad vi redan vet om kroppen i klassen,
 • läsa faktaböcker tillsammans,
 • göra experiment/undersökningar med vår kropp,
 • se på film,
 • sjunga rörelsesånger om kroppen, 
 • måla vår kropp och kroppsdelarna,
 • undersöka vilka tekniska lösningar man kan använda för att underlätta för kroppen,
 • med stöd av skolsköterskan lär vi oss att ta hand om småsår på kroppen, 
 • genom vår utepedagogik ska du få arbeta med kroppens delar och rörelse praktiskt i naturen,
 • dokumentera våra kunskaper i vårt temahäfte.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma att du kan:

 • namnge något/några kroppsdelar och sinnen,
 • berätta något om hur något/några kroppsdelar och sinnen fungerar,
 • ge något/några exempel på hur du kan ta hand om din kropp så att den mår bra,
 • att du kan ge något exempel på hur teknik kan hjälpa/förstärka kroppens funktioner, 
 • att du kan medverka/delta i samtal om kroppen tillsammans med dina kamrater, 
 • att du kan medverka i att framställa bilder och göra din dokumentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: