Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Livets utveckling Åk 6 HT-17

Skapad 2017-08-29 12:45 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Vad är liv?

Hur kan det finnas liv på jorden?

Vilka har funnits längst, fiskar eller fåglar?

Hur kan vissa organismer leva i öknen och andra högst upp på Kilimanjaro?

Innehåll

 Mål

Du ska lära dig vad som kännetecknar liv och hur livet utvecklats på joden.
Du ska också lära dig hur man kan känna igen olika organismer och hur man kan sortera och gruppera dem.

Arbetets innehåll

Du kommer att få lära dig

 • att använda ett mikroskop för att titta på celler
 • hur du kan skilja på celler från växter, djur och bakterier
 • att känna igen våra vanligaste träd
 • att sortera, jämföra och känna igen olika djurgrupper
 • fakta om livets utveckling på jorden
 • vad Charles Darwin och Carl von Linné arbetade med och vilken betydelse deras arbete har haft

Arbetssätt och redovisningsform

Vi går tillsammans en trädpromenad på Backarna och plockar in löv, fröställningar och bär. I klassrummet tränar du sedan på att känna igen så många olika träd som möjligt. 
Du kommer att lära dig använda ett mikroskop (och göra egna preparat) för att titta på olika celler och lära dig att känna igen cellvägg, cellmembran, cellkärna och kloroplaster.
Fotosyntesen lär du dig mer om genom att spela en liten pjäs.
Vi kommer att titta på en film om jordens utveckling.
Vi tittar på fossiler som finns på skolan och tar reda på vilka det är.
Du kommer att arbeta med teorin i din lärobok på s 42 - 57 och instuderingsfrågor.
Vi sorterar och grupperar olika organismer som finns i biologiskåpen, både ryggradslösa och ryggradsdjur. 
Eventuellt: du får göra ett litet eget arbete där du jämför hur andningen har utvecklats från ryggradslösa djur till de olika ryggradsdjuren.

Visa din kunskap - Bedömning

Det som kommer att bedömas är:
Din aktivitet under lektionerna. 
Hur väl du lyckas med ditt arbete med mikroskopet.
Vad du har lärt dig och hur du kan använda din kunskap. Det kan du visa under lektionerna, vid muntliga eller skriftliga förhör och i din egen text om andningen. 
I biologins kunskapstabell bedöms aspekt 3, 5, 8, 11 och 12. 

Reflektion

1. Hur har du arbetat för att lära dig? 
2. Har du frågat om det som du inte har förstått?
3. Vad tycker du har varit roligast/mest intressant under avsnittet?
4. Hur kändes det när läraren provade att slumpa ut frågor? (dvs du fick inte räcka upp handen)
5. Berätta om något som du lärt dig som du inte visste tidigare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Matris Livets utveckling

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej arbetat med
Aspekt 3
Liten text om andningen
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Aspekt 5
Hantera mikroskop Tillverka preparat
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 8
Se biologiska samband Använda biologins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Aspekt 11
Kunna beskriva/förklara Livets utveckling
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Aspekt 12
Linné Darwin
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: