👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2017-08-29 13:06 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Fysik
Finns det något liv i rymden utanför Jorden?

Innehåll

Syfte

 • Att använda sina kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frrågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle

 

Kunskapsmål: 

 • Att söka naturvetenskaplig information genom ett källkritiskt arbetssätt
 • Att använda informationen till frågor och diskussioner
 • Att använda informationen för att skapa text och bild
 • Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband

 

Begrepp

 • Vårt solsystem med dess planeter
 • Solen- en stjärna
 • Vår galax - Vintergatan
 • Vår nutida världsbild och vår världsbild förr

 

 Arbetssätt

 • Grupparbete - Söka information och vara källkritisk. Sammanställa text och bild till en affisch.
 • Genomgång av dygn, år  och årstider
 • Eget arbete med text och frågor
 • Läsuppgiter
 • Film

 

Bedömning sker utifrån

- deltagande i grupparbetet och den färdiga affischen

- det egna arbetet, muntliga och skriftliga frågor och svar

- hur väl man kan besvara frågor om läsuppgiften