Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2017-08-29 13:19 i Hedekas skola Munkedal
Under 5 veckor kommer vi att arbeta med vad som karaktäriserar en faktatext, läsa och förstå faktatexter och att skriva egna faktatexer med hjälp av tankekarta och kolumnskrivning.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Under denna period kommer du läsa faktatexter, jobba med läsförståelse av faktatexter, lära dig känna igen vad som karaktäriserar faktatexter, att skriva egna faktatexter med hjälp av tankekarta och kolumnskrivning samt ta ut viktiga ord/begrepp. Du kommer också lära dig hur man anger källor.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

CENTRALT INNEHÅLL

Svenska

ARBETSSÄTT

Under perioden jobbar vi med arbetsmaterialet Faktatexter.
Tillsammans går vi igenom arbetsmaterialet och arbetar gemensamt med de olika delarna; Läsa faktatext, Skriva faktatext och Läsa för att lära faktatext

Vi lär oss vad som karaktäriserar en faktatext, vad källor är och hur man anger en källa.
Vi läser flera olika faktatexter och svarar på läsförståelsefrågor.
Vi samlar fakta och gör därefter en tankekarta med stödord.
Utifrån tankekarta och alla stödorden skriver vi gemensamma/egna faktatexter med egna formuleringar, gör ordförklaringar och infogar bilder
Vi jobbar med begreppsord som är lämpliga att använda i texterna.
Träna på att ge omdöme på varandras faktatexter och att bearbeta egen faktatext utifrån respons.
Vi kommer även göra enkla muntliga redovisningar.

 

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetets gång med arbetsuppgifterna

Du ska visa att du kan:

 •  använda stödord från tankekartan eller kolumnskrivning
 •  använda rubrik, underrubriker och stycken
 • använda inledning, huvuddel och avslutning
 • stava vanligt förekommande ord
 • korrekt meningsbyggnad
 • redovisa
 • beskriva faktatexters karaktär
 • läsa faktatext och hitta fakta
 • ge omdöme på klasskamraters faktatexter samt
 • ta respons på egen text

 

DOKUMENTATION

Se kunskaper i ämnet Svenska

 • Bedömning
 • Visad kunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv

Kunskapskrav du bedöms mot

Svenska Nivå A

 • Sv  A 6   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6   Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Svenska Nivå C

 • Sv  C 6   Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
 • Sv  C 6   Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
 • Sv  C 6   Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
 • Sv  C 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Svenska Nivå E

 • Sv  E 6   Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: