Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och algebra ht 9

Skapad 2017-08-29 13:28 i Holstagårdsskolan Helsingborg
+ kopplat till Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 1 – 9 Matematik
Tal och algebra

Innehåll

Planering för arbetsområde Tal och algebra

Under åtta veckor av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Tal och algebra. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur man gör beräkningar med de fyra räknesätten vid bråkräkning. Du kommer också att få lära dig mer om algebraiska uttryck, ekvationer och problemlösning med hjälp av ekvationer.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet Tal och algebra ska du få lära dig...

 

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan använda matematiska ord som behövs för att prata om dina undersökningar,
 • du genomför dina undersökningar,
 • du kan samtala med en kamrat om era undersökningar, och
 • du kan presentera din undersökning i en tabell eller ett diagram

 

Undervisning - tidsplanering

vecka 36  Uppstart av bråk, addition och subtraktion av bråk 1.1- 1.2

vecka 37  Multiplikation av bråk 1.3, övning av muntligt nationellt prov

vecka 38  Division av bråk och uppstart av algebraiska uttryck 1.4- 1.5

vecka 39  Multiplicera uttryck i parenteser och faktorisera uttryck 1.6- 1.7

vecka 40  Ekvationer och problemlösning med ekvationer 1.8- 1.9

vecka 41 Begreppstest och kapiteltest + basläger tom uppg 26 eller hög höjd t o m uppg 14

vecka 42 basläger och hög höjd färdigt

vecka 43 skriftligt prov tisdag 24 oktober

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
ht 9 Tal och algbra

F
E
C
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: