Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Troll

Skapad 2017-08-29 13:40 i Håksbergs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Stora björn har börjat gå på promenader på tisdagsförmiddagar. På promenaden har vi träffat skolskogens troll.

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Vad är intressant för barnen? Utifrån vad barnen gör och säger samt reflektera utifrån detta.

På promenader har vi sett att barnen är nyfikna på skolskogens troll. De undrar vad hen heter och de vill gärna sjunga Ålle Bålle för trollet.

Var befinner vi oss nu? Vad kan vi utveckla och hur?

barnen visar nyfikenhet för saker de ser och hör på promenaderna. de vill gärna sjunga medan vi går våra reppromenader.

Vad kan/vet barnen om detta?

några barn kan sånger med troll, Ålle Bolle och trollmors visa. andra pratar om troll i sagor och filmer.

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Varför har vi valt denna aktivitet eller detta temaarbete?

Vi vill att barnen tränar sin motoriska förmåga genom promenader i varierad terräng. Vi använder oss av sånger och ramsor efter önskemål från barnen på promenaderna. Vi tar nya ramsor för att utmana språkutveckling.

Hur gör vi?

Metod

Hur förbereder vi barnen?

vi går reppromenader på tisdagsförmiddagar. vi går samma väg några gånger för att reflektera över vad vi ser och hör från gång till gång. 

Hur utmanar vi barnen?

genom att prata om saker vi ser och hör i skogen. genom att följa upp med reflektioner efter promenad och ge barnen möjlighet att skapa utifrån temat.

Hur inspirerar vi barnen?

genom att hörsamma deras önskningar om sånger. lyssna på deras funderingar när vi är i skogen och följa upp med att visa bilder. Vi kommer läsa och dramatiserar sagor med troll.

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

vi har tisdagsförmiddagar som promenaddag. vi har ett rep med öglor som vi använder på promenaden för att alla ska få ha sitt eget utrymme och plats på ett tydligt sätt.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? (via observationer, med kamera, iPad, film, text)

Med observationer, anteckningar från funderingar i skogen, uppföljning med bilder och ev. film på ipad.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: