👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2017-08-29 13:45 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Stora delar av vår värld är uppbyggt kring koder. Koderna är digitala instruktioner som gör att när jag trycker på startknappen på mikron så börjar den att värma maten, när jag trycker på tangenten A på datorn så skrivs bokstaven A och när jag trycker på volymknappen på mobilen så antingen höjs eller sänks volymen. För att utveckla en förståelse för varför allt det ovan nämnda sker så ska vi tillsammans arbeta med programmering under elva veckor. Vi kommer då främst att arbeta med ett program som heter Scratch.

Innehåll

PROGRAMMERING

Teknik- Åk 4 - ca 11 veckor

Syfte - detta gör vi för att:

 • Du ska utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet
 • Du ska utveckla ett intresse för teknik.
 • Du ska kunna ta dig an tekniska utmaningar
 • Du ska kunna använda specifika begrepp inom tekniken.
 • Du ska kunna lösa problem och uppfylla behov med hjälp av tekniken.
 • Du ska utveckla förståelse för teknikens betydelse.
 • Du ska utveckla förståelse för teknikens historiska utveckling.

Mål - Detta kommer vi att utveckla:

 • Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar, i detta fall programmering/kodning.
 • Förmågan att upptäcka problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik.
 • Förmågan att hitta lösningar till problem som uppstår.
 • Förmågan att använda begrepp och uttryck inom teknikområdet så som algoritm, sekvens, repetition, bugg.
 • Förmågan att analysera över teknikens förändring över tid.

Innehåll - Detta kommer vi att arbeta med för att nå målen:

 • Programmeringsprogrammet Scratch
 • Filmer
 • Arbetssätt som är till hjälp i teknik - dokumentation främst i text
 • Begrepp och uttryck

Arbetsformer - Såhär kommer vi att arbeta med innehållet:

 • Aktiviteter där vi programmerar i par
 • Skapa och utveckla en animerad musikvideo med hjälp av programmering
 • Vi dokumenterar efter varje lektion för att notera problem och lösningar

Bedömning - Detta kommer vi tillsammans att kolla på:

Du kommer under arbetsområdet att utveckla en animerad musikvideo som du presenterar inför klassen. Du kommer även att lämna in din dokumentation. Du bedöms då efter...

 • Din förmåga att använda koder för att utveckla ett program.
 • Din förmåga att identifierar och lösa problem som uppstått längs vägen.
 • Din förmåga att använda tekniska begrepp och uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Programmering

Rubrik 1

Grön
Gul
Röd
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
leven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonera om förändringar över tid, för- och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.