Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DiNA celler och din kropp 8c

Skapad 2017-08-29 14:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Pedagogisk planering som tar upp cellen som den minsta levande beståndsdelen och hur människokroppen fungerar som ett samarbete mellan cellerna. Dessutom diskuterar kolhydraternas och proteinernas uppbyggnad och funktion i cellerna.
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi NO (år 1-3)

Enligt cellteorin så består allt levande av små, för ögat osynliga celler. Din kropp består av flera miljarder av dessa celler som samarbetar och har olika funktioner i kroppen. Men alla dessa celler kommer från en enda cell - och den enda cellen bär med sig berättelsen om livets utveckling på jorden och alla de egenskaper som syns och inte syns hos dig. I detta arbetsområdet ska du få lära dig hur cellerna fungerar och hur deras samarbete bygger upp din kropp och ditt liv. Du ska också lära dig vad kolhydrater och protein är för något och hur cellerna och din kropp använder dessa molekyler för att leva.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Du ska få träna din förmåga att använda kemins och biologins begrepp och modeller för att kunna beskriva och förklara hur cellerna och kroppen fungerar.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer att diskutera cellmodellen och cellens olika delar och likheter och skillnader mellan olika celler. Du kommer att få bygga en modell över en cell och visar dina kunskaper genom att förklara cellmodellens uppbyggnad och funktion.

Du visar dina kunskaper om kroppens uppbyggnad och funktion vid diskussioner och laborationer.

Du visar dina kunskaper om näringsämnens uppbyggnad och funktion genom att diskutera detta i analyser av olika problem och laborationer. Du visar din förmåga att använda kemins och biologins begrepp och modeller för att beskriva och förklara och visa på generella samband i dina beskrivningar, förklaringar och resonemang.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om människokroppen genom att du ger exempel på och förklarar hur olika system i kroppen fungerar och samverkar på systemnivå (ex blodomloppet) - organnivå (ex hjärtat) - cellnivå.

Vi kommer att bedöma dina kunskaper i kemi om kolhydraters och proteiners uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och hur du visar det i dina förklaringar.

Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera om kemiska processer i kroppen och naturen tex proteinsyntes, syreupptagningen eller fotosyntesen och cellandningen

Vi kommer då också att bedöma hur mycket du använder ämnesord och modeller på ett meningsfullt sätt.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att arbeta med att upptäcka, beskriva och förklara kemiska och biologiska samband på cellnivå och på människroppsnivå. Till exempel hur fungerar människokroppen och hur bygger cellerna upp muskler. Detta gör vi genom att lära oss delarna i cellerna och i kroppen och beskriva hur de hänger ihop.

Vi kommer att göra laborationer för att upptäcka hur organsystem fungerar tex blodomloppet genom att mäta puls och blodtryck. Vi kommer också att  göra laborationer för att upptäcka proteiner och kolhydrater i olika livsmedel.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    Bi
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke

Matriser

NO Bi Ke
DiNA Celler och Kropp 8c

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Argumentation
Du kan diskutera hälsa. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter leder till.
Du kan diskutera hälsa. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter leder till.
Du kan diskutera hälsa. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter leder till.
Ny aspekt
Diskussion
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner. du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Ny aspekt
Laborativt
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Ny aspekt
Slutsatser
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: