Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och Joner

Skapad 2017-08-29 14:22 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Atomer och Joner.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Atomen är inte odelbar. Den består av mindre partiklar. Enligt Bohrs atommodell består atomkärnan av protoner och neutroner och elektronerna placeras i olika skal runt atomkärnan.

Innehåll

Atomer och Joner

I grundämnenas periodiska system är ämnena ordnade i perioder och grupper. Varje atomslag har sitt specifika atomnummer och antal valenselektroner.

I arbetet med kolföreningar ska du få lära dig om:

 • grundämnen och atomer,
 • atomnummer och elektronernas olika skal,
 • grundämnenas periodiska system,
 • hur joner bildas,
 • kemisk bindning,
 • metallers egenskaper,
 • ädla och oädla metaller,
 • elektrokemi.

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra undersökningar av olika ämnen,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband mellen atomer och joner.

Målet med undervisningen är att:

 • eleven ska känna till att atomen inte är odelbar, utan består av en atomkärna med protoner och neutroner omgiven av elektroner,
 • eleven ska ha klart för sig att atomen är elektriskt neutral,
 • eleven ska ha en uppfattning om elektronernas olika elektronskal,
 • eleven ska inse valenselektronernas betydelse,
 • eleven ska kunna beskriva natriumatomen,
 • eleven ska ha insikt i huvuddragen av det periodiska systemets struktur,
 • eleven ska kunna ge exempel på hur positiva och negativa joner bildas,
 • eleven ska kunna ge exempel på två positiva och två negativa joner,
 • eleven ska känna till att salter hålls samman av jonbindning,
 • eleven ska ha en uppfattning om att molekyler hålls samman av elektronparbindningar,
 • eleven ska känna till vad som håller ihop en metall,
 • eleven ska ha kunskap om några metallegeringar,
 • eleven ska ha kunskap om att fria elektroner eller joner är en förutsättning för elektrisk ström,
 • eleven ska ha viss kännedom om det galvaniska elementet och dess betydelse,
 • eleven ska känna till att kemisk energi i ett batteri kan frigöras och med hjälp av elektroner omvandlas till ljus och värmeenergi,
 • eleven ska känna till förutsättningarna för elektrokemisk korrosion och hur den kan motverkas,
 • eleven ska känna till vad elektrolys är och vad den kan användas till. 

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att få besvara instuderingsfrågor där du själv kan välja svårighetsnivåer på frågorna.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.
 • Vi kommer att använda oss av media.

Detta ska bedömas:

Se "Bedömningsmatris KEMI Lgr11".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: