Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägerskola Grövelsjön

Skapad 2017-08-29 14:22 i Danholnsskolan Falun
Vi arbetar med de svenska fjällen, dess uppkomst, dess djur- och växtliv samt Samernas kultur.
Grundskola 4 – 6 Biologi Idrott och hälsa Geografi Svenska Bild Samhällskunskap
Eleverna i årskurs 6 kommer att delta i en lägerskola i Grövelsjöfjällen.

Innehåll

LGR 11

Syfte

 Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Gruppen utvecklas

 • Nya kamrater
 • Ökad gemenskapskänsla
 • Träning att ta hänsyn vid vandring och boende
 • Lära sig att upptäcka gruppens betydelse för individen
 • Öva på att samarbeta i olika situationer

Individen utvecklas

 • Träna på att finna trygghet i sig själv 
 • Bli medveten om sin egen förmåga
 • Utveckla sociala beteenden
 • Får öva på att omsätta teoretiska kunskaper till praktisk handling

 De här förmågorna kommer vi att utveckla:

Idrott och hälsa

Biologi

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Bild

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Svenska

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.


Bedömning

 

 •  Målet är först och främst att du ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.
 • Pedagogerna kommer att bedöma din förmåga att..

     ..använda kroppen på ett klokt sätt i olika aktiviteter och därmed visa hur bekväm du är med att vara utomhus.

     ..veta hur du ska vara klädd för att vara utomhus.

     ..följa instruktioner och tänka på säkerheten.

     ..delta i samtal och diskussioner, samt att du förstår ord och begrepp inom det aktuella området. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: