Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektromagnetism

Skapad 2017-08-29 14:51 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
En pedagogisk planering för arbetsområdet om ellära, elsäkerhet och elförsörjning i samhället i fysik i åk.7.
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Varför behöver vi magneter???

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Veta något om hur fasta magneter fungerar och används
 • Veta hur en kompass fungerar
 • Veta att elektrisk ström kan skapa magnetism och hur el tillverkas genom magneter 
 • Kunna förklara skillnaden mellan en permanentmagnet och en elektromagnet
 • Veta hur en elmotor, generator och transformator är uppbyggda och fungerar
 • Kunna beskriva användningsområden för magneter, elektromagneter, elmotorn, induktion (generatorn) och transformatorn.
 • Kunna beskriva vilken betydelse upptäckten av magneter och elektromagnetism har haft för människans levnadsvillkor. 

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
 • texter där du besvarar frågor som hör till
 • Film
 • Laboration

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att resonera både skriftligt och muntligt under arbetet
 • din förmåga att kunna genomföra och dokumentera en laboration där det är viktigt att kunna dra slutsatser av utförd laboration

 

Uppgifter

 • Magnetism laborationer

 • Magnetism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: