Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Att leva tillsammans

Skapad 2017-08-29 14:53 i Hallenskolan Mölndals Stad
VI lär oss mer om värdegrunden, högtider och traditioner.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om skolan och det samhälle vi lever i. Vi samtalar om olika normer och regler och uppmärksammar särskilt barnkonventionen. Vi lyfter även fram några viktiga högtider och traditioner inom kristendomen.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Mål

* Du kan resonera kring olika livsfrågor som tar upp sådant som rätt och orätt, kamratskap och relationer.   

* Du kan förklara varför vi t.ex. behöver ha regler i skolan och ge exempel på några. 

* Du har kännedom om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

*Du har kännedom om vikten av återvinning och källsortering.

* Du har kännedom om barnkonventionen och dina rättigheter som barn i samhället.

* Du kan ge exempel på viktiga högtider och traditioner inom kristendomen och varför man firar dessa.  

 

Arbetssätt

Du kommer att få lära dig genom att:

* samtala och resonera

* läsa och skriva

* se på olika filmer

* utforska trafikmiljön i närområdet

* ha adventssamling i kyrkan

* dansa barnkonventionen

* rita och måla

* arbeta enskilt och tillsammans i grupp


 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att: 

* vara delaktig i diskussioner kring värdegrunden.

* ge exempel på olika regler i vardagen, t.ex. i skolan och trafiken, och att du kan resonera varför regler behövs.  

* ge exempel på vad du som barn enligt barnkonventionen har rätt till. 

* ge exempel på några viktiga högtider och traditioner inom kristendomen och varför man firar dessa. 

* ge exempel på vad du kan göra för att vara rädd om vår miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: