Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2017-08-29 15:00 i Junibackens skola Ludvika
Under året arbetar vi med årstiderna, månaderna, högtider och vad som sker i naturen. Vi lär oss om bondgården, vilka djur och växter som ofta finns där.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Varför blir det egentligen höst? Vad gör djuren på vintern? Hur ser det ut i naturen när det är vår? Hur kan du känna att det är sommar? Hur många magar har kon egentligen och vad gör den när den idisslar?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, analytiska, metakognitiva, begreppsliga och procedur förmåga genom att:

 • lära dig olika begrepp inom området
 • kunna berätta om våra fyra årstider
 • kunna berätta om likheter och skillnader mellan årstiderna
 • kunna berätta om hur djur och växter anpassar sig under året och kunna förklara varför.
 • kunna berätta om några högtider vi firar under året
 • känna igen och namnge träd, svampar och djur i din när miljö
 • dokumentera i ord och bild
 • kunna genomföra systematiska undersökningar och göra jämförelser
 • kunna ge exempel på närigskedjor
 • kunna berätta om några växter och djur på en bondgård

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • läsa texter om de olika årstiderna, månaderna om naturen och hur den förändras, om djur och växter
 • söka information på datorn
 • göra undersökningar
 • läsa texter om några av våra högtider vi firar under året
 • arbeta i grupp och enskilt
 • se film
 • skriva faktatexter om djur och växter

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • känna till begrepp
 • delta i diskussioner
 • göra undersökningar och kunna göra jämförelser 
 • dokumentera ditt arbete

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa muntligt och skriftligt vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Året

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
 • NO   3
Du deltar i diskussioner utifrån frågor från lärare.
Du deltar i diskussioner och ställer egna frågor.
Du deltar i diskussioner och du leder diskussionen framåt.
Metakognitiv förmåga
 • NO   3
Du kan med hjälp av lärare göra enkla observationer.
Du kan tillsammans med en kamrat göra enkla observationer och ni kan tillsammans dra egna slutsatser.
Du kan självständigt genomföra en observation och du kan dra egna slutsatser.
Analytisk förmåga
 • NO   3
Du kan med hjälp av frågor från lärare göra jämförelser mellan dina och andras resultat.
Du kan tillsammans med en kamrat göra jämförelser mellan era och andras resultat.
Du kan självständigt göra jämförelser mellan dina och andras resultat.
Begreppslig förmåga
 • NO   3
Du kan med hjälp av lärare dokumentera ditt arbete och du kan i dokumentationen använda begrepp inom området.
Du kan med viss hjälp av lärare dokumentera ditt arbete och du kan i dokumentationen använda några begrepp inom området.
Du kan själv dokumentera ditt arbete och du kan i dokumentationen använda dig av flera begrepp inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: