👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2017-08-29 15:05 i Grundsärskolan Stenungsund
Grundsärskola 1 – 6 Musik
Musik finns runt omkring oss och för det mesta lyssnar vi på den. Nu ska vi träna oss på att sjunga och röra oss till musik men också att själva skapa musik.

Innehåll

Musikämnet innehåller flera delar och vi ska arbeta med att lyssna, spela, sjunga, röra oss och skapa på olika sätt.

Under läsåret ska vi:

 • sjunga sånger tillsammans,
 • spela tillsammans, 
 • skapa egen musik,
 • göra rörelsesånger,
 • lära om  två olika musikgenrer,
 • lära oss vad några instrument heter,
 • lära oss om en kompositör.

Så här ska vi arbeta:

 • vi ska sjunga tillsammans i storgrupp med hela särskolan en ggr/vecka,
 • vi ska sjunga tillsammans i klassen,
 • vi ska spela på olika rytminstrument,
 • vi ska använda PowerPoints och lära om olika instrument,
 • vi ska se några filmer,
 • vi ska skapa egen musik med GarageBand,
 • vi ska läsa någon faktabok om kompositörer.

Det här ska bedömas:

 • att du kan delta i att spela med rytminstrument,
 • att du kan delta i att sjunga,
 • att du kan namnge några instrument som vi har arbetat med,
 • att du kan berätta något om någon musikgenrer eller kompositör som vi har arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  4-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  4-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  4-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  4-6