Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med ull

Skapad 2017-08-29 15:10 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Här är en gemensam mall för arbetet med pedagogisk planering på Rävekärrsskolan. (Om du vill kan du ändra i mallen för varje ny planering)
Grundskola F – 3 Slöjd
Du lär dig om materialet ull och dess egenskaper och användningsområden. Du lär dig också med vilka tekniker du kan tillverka olika föremål av ull t.ex. kardning, tovning i vått och nålfiltning

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla kunskaper om materialet ull, dess ursprung, användningsområden och egenskaper.

Du ska lära dig flera olika tekniker som man kan tillverka ullföremål med.

Du ska utveckla din förmåga att dokumentera och reflektera över ditt arbete.

 

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Vi undersöker och lär oss om materialet ull och hur man kan tillverka föremål av det. Vi lär oss var ull kommer ifrån, dess egenskaper och hur man använt ull förr i världen i Norden och på andra platser i världen, beroende på djur.

Vi provar att karda ullen och tova på olika sätt – stränggarn/kardad ull i varmt vatten o såpa -  "korvar", bollar och plattor. Vi bearbetar med filtnål mm och designar själva ett litet föremål av våra ullplattor, som vi sedan tillverkar. På så sätt utforskar vi ullens och teknikernas möjligheter.

Vi samtalar och värderar och fantiserar kring föremålen och lägger märke till hur färg och form påverkar slöjdföremålens uttryck. Då tränar vi också att använda rätt ord och begrepp.

Hela slöjdprocessen är med från idé-överväganden-framställning-värdering.

 

Så här visar jag att jag kan

Du är aktiv när vi pratar, antecknar och lär oss om ullen.

Du tillverkar flera föremål av ull genom olika slags tovningsmetoder.

Du deltar aktivt i samtal om våra föremål och hur deras utseende påverkas av färg och form.

 

Utvärdering 

Vi dokumenterar vårt arbete tillsammans på Unikum med ord och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: