👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia- Upptäcktsresanden

Skapad 2017-08-29 15:34 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Använd denna mall när du skapar nya LPP:er genom att kopiera den, fylla den med det innehåll du vill och sedan spara den under nytt namn, (Beskriv arbetet kortfattat här och ta bort info-texten)
Grundskola 4 – 6 Historia
Vilka är våra kända upptäcktsresanden? Vart reste de och varför? Vilka konsekvenser förde dessa resor med sig? Vad tycker du om att européer reste och erövrade andra delar av världen?

Innehåll

Syfte

Genom undervisning i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 •  

Dina mål i historia

Du vet när på tidslinjen upptäcktsresorna ägde rum. 

Du kan berätta om någon känd upptäcktsresande t.ex. Columbus eller Magellan samt visa på världskartan var denna resa gick. 

Du ger exempel på varor européerna tog med sig hem och använder än idag. 

Du redogör för någon konsekvens som upptäcktsresorna förde med sig. 

Du motiverar din åsikt kring dessa upptäckter. 

Undervisning

 • film
 • Historiebok
 • Grej of the day
 • Visa på världskartan
 • frågeställningar
 • diskussioner
 • Vara en egen upptäcktsresande och planera din resa 

Bedömning

 Hur väl du redogör och motiverar din åsikt kring vilka konsekvenser upptäcktsresorna förde med sig (enkla resonemang, utvecklade eller väl utvecklade).

Hur väl du visar dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter (grundläggande, goda, mycket goda).

Hur väl du visar på hur någon av våra utvecklingslinjer har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang (enkla och till viss del underbyggda hänvisningar, utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar, välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar) till det förflutna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6