👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-08-29 15:35 i Orrestaskolan Västerås Stad
Grundskola 4 – 6 Historia
Med 1500-talet brukar vi säga att den "nya tiden" börjar. Unionen med Danmark upplöstes och Gustav Vasa blev kung i Sverige. Han bryter med påven i Rom och gör Sverige till ett protestantiskt land.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i historia ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Centralt innehåll

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att få:

 • Lyssna när lärare berättar
 • Läsa olika texter om bl a Gustav Vasas äventyr
 • Delta i diskussioner i grupp och helklass
 • Se film 
 • Göra ett skriftligt test där du får visa dina kunskaper
 • Hämta information från olika källor

Bedömningar

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap.
 • att reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Du är inte där ännu.
E
C
A
Du för enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av reformationen och Gustav Vasas ökade skatteuttag.
Du för utvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av reformationen och Gustav Vasas ökade skatteuttag.
Du för välutvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av reformationen och Gustav Vasas ökade skatteuttag.
Du beskriver på ett enkelt sätt hur Gustav Vasa stärkte kungamakten och hur reformationen förändrade kyrkan.
Du beskriver på utvecklat sätt hur Gustav Vasa stärkte kungamakten och hur reformationen förändrade kyrkan.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur Gustav Vasa stärkte kungamakten och hur reformationen förändrade kyrkan.
Du kan med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna visa hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Du kan med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna visa hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Du kan med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna visa hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Jag kan använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan föra enkla resonemang om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Du kan föra utvecklade resonemang om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Du kan använda begreppen orsak, konsekvens och källa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begreppen orsak, konsekvens och källa på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begreppen orsak, konsekvens och källa på ett väl fungerande sätt.