👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktivitet - handla läsåret 2019-20

Skapad 2017-08-29 15:38 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 6 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi ska handla varor till hemkunskapen.

Innehåll

Vardagsaktivitet - handla

Du kommer att få gå till affären för att handla till hemkunskapen. Du ska få planera och förbereda så att du vet vad ni ska handla och så att du får med dig vad du behöver när du ska handla.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • planera och genomföra en aktivitet i vardagsmiljö
 • skriva och läsa/ tolka en inköpslista
 • räkna antal varor
 • hantera pengar och betala
 • använda ord och begrepp inom ämnet som t ex. pengar, betala

Du ska få träna din förmåga att handla och hantera en betalnings situation. Planera och förbereda inför inköpet.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • förbereda inköp: Vad behöver du ha med dig när du ska handla? (pengar, inköpslista)
 • skriva inköpslista
 • läsa/ tolka inköpslista
 • hitta varor i affären
 • räkna antal varor
 • betala
 • packa varorna

 

Hur?

Eleverna går tillsammans med en vuxen till affären. De går eller åker buss till och från affären.

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • planera och genomföra ett inköp
 • läsa/ tolka en inköpslista
 • hitta varor i en affär
 • räkna varor i affären
 • känna igen pengar
 • hantera en betalnings situation
 • packa varorna du handlat

Inför utvecklingssamtalet kommer elevernas förmågor och kunskaper att bedömas med utgångspunkt i hur de visar sina förmågor och kunskaper och vilket stöd de behöver.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
  VEU  7-9
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  7-9

Matriser

VAA VEU KOM
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
VÄLJA, PLANERA OCH GENOMFÖRA
... aktiviteter i vardagsmiljön
Deltar i aktiviteter i vardagsmiljö. Behöver handledning.
Deltar i aktiviter i vardagsmiljö. Tar ibland eget initiativ till (för eleven kända) aktiviteter. Behöver viss handledning.
Tar eget initiativ till aktiviteter i vardagsmiljö. Planerar aktiviteter med viss handledning. Genomför moment efter instruktioner.
Väljer, planerar och genomför aktiviteter i vardagsmiljö på ett säkert och fungerande sätt. Slutför aktiviteten både på egen hand och tillsammans med andra.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätt ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända områden. Behöver viss hjälp med att använda och sätt dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.