👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma år 2

Skapad 2017-08-29 15:43 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola F – 2 Matematik
Vi ska arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-20 samt repetera talen 0-100. Vi ska arbeta med tid,längd, vikt, volym och problemlösning. Vi ska befästa de olika geometriska formerna.

Innehåll

Målet med undervisningen är att ...

Du ska kunna addition och subtraktion med tiotalsövergång.

Du ska kunna heltimme, halvtimme och kvartar.

Du ska kunna jämföra och uppskatta enkla enheter inom längd, vikt och volym.

Du ska kunna de geometriska formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.

Du ska kunna lösa problem.

Du ska kunna udda och jämna tal, ental och tiotal  samt dubbelt och hälften.

 

Så här ska vi arbeta...

Vi arbetar med konkret material exempelvis klossar och talhus.

Vi arbetar med att skapa förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion.

Vi arbetar med dubbelt/ hälften och jämna/ udda tal samt ental/ tiotal.

Vi lär oss klockans hela och halva timmar samt kvart över och kvart i.

Vi deltar i genomgångar och resonerar kring matematik.

Vi utökar vårt matematiska ordförråd och vår förståelse av olika begrepp.

Vi arbetar praktiskt genom att mäta, väga och arbeta med volym.

Vi arbetar med problemlösning genom att prata matematik.

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt...

Du kan se sambandet addition/ subtraktion samt om du muntligt och skriftligt kan lösa matematiska problem.

Du kan avläsa klockan enligt ovan.

Du visar förståelse för de olika matematiska begreppen vi arbetat med.

Du kan namnge och förklara de olika geometriska formerna. 

 

Vi använder bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3