Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP åk 6 Slöjd 17/18

Skapad 2017-08-29 15:48 i Fajansskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 6 Slöjd
Under läsåret kommer vi att arbeta med en gemensam uppgift och sedan individuellt med planeringar och genomförande av egna arbeten.

Eleven kommer att arbeta med både trä-, metall- och textilslöjd.

Eleven ska planera, genomföra och värdera sitt arbete.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska göra ett arbete från planering till färdig produkt. Du ska dokumentera planering, arbetsprocess och värdering. Du ska genomföra arbetet så självständigt du kan med handledning.

 Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • lösa problem
 • planera och strukturera arbetet
 • använda för slöjden specifika begrepp, tex. sömsmån, kapmån och pfiffikus
 • resonera, analysera och värdera
 • motivera val
 • se sammanhang
 • läsförståelse

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hela arbetsprocessen dvs. hur du genomför de olika momenten.

Vilka beslut du fattar och hur du löser dina uppgifter.

Hur du tar ansvar för att arbetet går framåt och blir färdigt.

Vi gör en helhetsbedömning utifrån de olika momenten och den dokumentation som du har gjort.

Undervisning och arbetsformer

 • Föreläsningar
 • Skriftliga instruktioner
 • Muntliga instruktioner
 • Handledning
 • Enskilt arbete
 • Prova på

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: