👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Nutidsorientering ht 2017 vt 2018

Skapad 2017-08-29 15:49 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Under år 3 arbetar vi med nutidsorientering d.v.s. vi följer det som händer just nu runt om i världen. Vi tittar regelbundet på "Lilla aktuellt" och diskuterar olika frågor.

Innehåll

MÅL

Målet med arbetet är att du ska kunna ta del av information i olika medier, t ex tv eller tidningar samt att du ska kunna samtala kring aktuella samhällsfrågor.

Arbetssätt

Varje vecka tittar vi på Lilla aktuellt skola. Därefter testar vi våra kunskaper med hjälp av "Veckans sju dagar" och diskuterar gemensamt olika frågor. Vi förklarar och konkretiserar för att du ska förstå det som händer i världen.

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att delta i gemensamma diskussioner och aktiviteter, inte eventuella resultat på frågorna. Bedömningen sker kontinuerligt i de efterföljande samtalen, där vi framför allt tittar på din förmåga att följa med i samtalet, kommentera, ställa frågor och uttrycka dina åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3