👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga

Skapad 2017-08-29 16:33 i Marnässkolan Ludvika
I arbetet med balansera och väga ska du göra enkla undersökningar och lära dig mer om några fysikaliska begrepp. Du får fundera på vad du vet, vad du skulle vilja veta, hur du ska genomföra din undersökning och hur den ska redovisas.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Matematik Teknik
I temat balansera och väga får du undersöka och upptäcka, balans, jämvikt och vikt. Genom att exprimentera och diskutera tillsammans med dina klasskamrater får du utforska sambandet mellan jämvikt och vikt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Lyssna och argumentera.

Jämföra dina resultat med andras.

Utföra enkla systematiska undersökningar.

Ha förståelse för begreppen, balanspunkt, jämvikt, balans och vikt.

Hur ska vi lära oss detta?

Pararbeten

Gemensamma diskussioner

Praktiskt arbete med enkla undersökningar och konstruktioner.

Förutsäga och jämföra resultat.

Dokumentation av undersökningar och resultat.

Vad som kommer att bedömas:

Genomförande av undersökningar.

Om du kan jämföra dina resultat med andras.

Deltagande i gemensamma diskussioner.

Dokumentationsarbete av resultat och undersökningar.

Använda begreppen, balanspunkt, jämvikt, balans och vikt i diskussioner och samtal.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

I din dokumentation av undersökningarna.

I gemensamma diskussioner och samtal.

I det praktiska arbetet med undersökningarna.

I samtal där du jämför och undersöker balans och vikt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ma Tk
NO - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du känner till begreppen, tyngdkraft, friktion och jämvikt och kan använda något av dem i samtal om lek och rörelse.
Du känner till begreppen, tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Utifrån tydliga instruktioner kan du tillsammans med andra utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Utifrån tydliga instruktioner kan du tillsammans med andra utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör du med hjälp av en kompis någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör du med hjälp av en pedagog någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av tydliga dokument och du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av tydliga dokument.