👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2017-08-29 16:46 i Orrestaskolan Västerås Stad
Grundskola F
"Böcker skall blänka som solar och gnistra som tomtebloss. Medan vi läser böckerna läser böckerna oss. Kan böcker läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars kunna veta allting om oss?" Lennart Hellsing För att bli en bra läsare måste du läsa mycket. Om du läser mycket och dessutom väljer att läsa olika typer av böcker utvecklas din ordkunskap, empati, kunskap/förståelse om omvärlden och så det är en avkopplande stund.

Innehåll

Högläsning av boken: Habib-meningen med livet

 

Mål för arbetsområdet
Du ska kunna sammanfatta handlingen i Habib Meningen med livet både skriftligt och muntligt.
Du ska kunna resonera muntligt och skriftligt kring citat/frågeställningar ur boken.


Bedömning
Du kommer bli bedömd utifrån ditt deltagande i klassrumsdiskussioner, ditt bidrag vid grupparbeten, samt dina egna reflektioner i både tal och skrift.


Undervisning
Du ska få lyssna på Douglas Foleys bok Habib Meningen med livet. Det är den första boken i en serie som handlar om Habib. Du får ett arbetshäfte med läsförståelseuppgifter. Vi avslutar med ett boksamtal enligt Chambers modell i helklass, efter det ser vi på filmatiseringen av boken. 

Kopplingar till läroplanen

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Sv 4-6 Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Sv 4-6 Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Sv 4-6 Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Sv 4-6 Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Sv 4-6 Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Sv 4-6 Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Sv 4-6 Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Sv 4-6 Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Sv 4-6 Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.