Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor och hållbar utveckling

Skapad 2017-08-29 16:48 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi har bara en planet att leva på. Denna underbara plats, med sin fantastiska natur, sitt otroliga växt och djurliv, enorma mineraltillgångar samt värdefulla energikällor börjar må allt sämre. Jorden har blivit allt varmare de senaste decennierna, korallreven förstörs, växter och djur dör ut, glaciärer smälter, väderkatastrofer blir allt vanligare, torkan sprider sig och gör öken av stora områden och människor blir tvungna att fly från sina hem. Allt detta beror på människan och dess sätt att hantera jorden och dess tillgångar. Vi människor måste börja tänka på vår planets framtid, våra barn och barnbarns framtid. Vi måste göra något NU! Innan det är för sent. Vad kan du göra för att hjälpa till att bryta detta mönster och bromsa denna utveckling?

Detta ska vi ta reda på under kommande veckorna.

Innehåll

Syfte och mål

 

Planering och genomförande

Genom föreläsningar, individuellt arbete, diskussioner, ta ställning- övningar och samarbete med varandra skall vi få kunskaper om:

Vad är energi?
Olika energislag , fördelar och nackdelar. Fossila och förnybara
Miljö kopplat till val av energislag
klimatordlista
En hållbar utveckling?
Växthuseffekten?
Global uppvärmning?
Hur människan påverkar naturen
Vad kan vi göra för att hjälpa miljön?

Filmer som anknyter till temat.

 

 

Bedömning

Vi har en gång i veckan ett "check up" tillfälle där vi kollar av att vi hänger med och har den kunskap som krävs för att gå vidare. Det kan ske i muntlig eller skriftlig form enskilt eller tillsammans med andra. Här får jag koll på vart ni befinner er kunskapsmässigt men också på vilken nivå du är utifrån de andra förmågorna i matrisen. 

Vi avslutar med en slutuppgift som kommer att ske i form av en energidebatt där några av er representerar olika energibolag som skall presentera fördelarna med era energikällor. Är man inte representant sitter man i publiken med förberedda frågor för att få en levande debatt. Ni kommer också att få ett skriftligt prov om energikällor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Geografi åk 7-9

Använda för årskursen anpassade begrepp i geografi
Se kommentar
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
Se kommentar
Du undersöker frågor/strukturer
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband
Värdera lösningar på miljö och hållbarhetsfrågor
Se kommentar
Du ger enkla förslag utan värdering.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren där konsekvenser vägs in.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren där konsekvenser vägs in.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren där konsekvenser vägs in.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: