Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapsmän/kvinnor, åk 5, HT-17

Skapad 2017-08-29 18:34 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Fysik Biologi Kemi
Du kommer under några lektioner att få lära dig om vetenskapsmän och kvinnor samt deras upptäckter och hur dessa påverkat människors levnadsvillkor.

Innehåll

Vetenskapsmän och kvinnor och hens upptäckt

Under några veckor kommer du att få lära dig om några vetenskapsmän och kvinnor samt hur deras upptäckter påverkat människors levnadsvillkor.

Under dessa lektioner kommer du att:

  • få ta del av föreläsningar
  • läsa faktatexter
  • skriva egna texter
  • diskutera både i mindre grupp och i helklass
  • se på filmer 
  • i grupp arbeta med en vetenskapsman eller kvinna och redovisa den inför resten av klassen.

 

Det finns tre kunskapskrav som vi kommer att bedöma i detta arbete.

Dessa tre är:

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

Matriser

Fy Bi Ke
Vetenskapsmän/kvinnor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommentar
Naturvetenskaplig information och källors användbarhet
Eleven behöver hjälp med att söka och hitta relevant information i källor. Eleven behöver hjälp med att tolka källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då en källa. Eleven kan berätta varför hen valt att använda den källan.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Eleven berättar varför hen valt att använda dessa källor.
Använda information
Eleven behöver hjälp med att använda informationen i diskussioner och för att skapa egna texter och andra framställningar.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa egna texter och använder då egna formuleringar samt skapar andra framställningar.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven behöver hjälp med att koppla ihop rätt vetenskapsman/kvinna med upptäckten.
Eleven kan namnge och berätta om en vetenskapsman/kvinna och hens upptäckt.
Eleven kan namnge och berätta om flera vetenskapsmän/kvinnor och deras upptäckter.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven har svårt att berätta om vilken betydelse för människors levnadsvillkor upptäckten har haft.
Eleven kan berätta om vilken betydelse för människors levnadsvillkor upptäckten har haft.
Eleven kan berätta om vilken betydelse för människors levnadsvillkor deras upptäckt har haft

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommentar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: