Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Persuasive Texts

Skapad 2017-08-29 19:21 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 6 Engelska
In this unit, you will be learning about how different texts are written for the purpose of persuading people to buy, visit places of interest or convince others by arguing for your point of view. By using the structure and language features of model texts, you will write some of these texts yourself.

Innehåll

Goals: 

 • To be able to analyse a variety of texts, both spoken and written and identify persuasive techniques. 
 • To develop the language features of persuasive texts. 
 • To write your own persuasive texts effectively. 
 • To be able to improve your own writing after feedback from others. 

 Activities in the Unit include:

 • Reading and understanding a variety of persuasive texts. 
 • Analysing the text's structure, layout, language features and vocabulary.
 • Understanding the content from different media (e.g adverts, films, programmes)
 • Expanding vocabulary (synonyms)
 • Exploring connecting words and phrases found in argument texts
 • Exploring sentence structures typical of text types
 • Planning and writing adverts, brochures and argument text.
 • Assessing your own writing using a list of criteria.
 • Improving aspects of your writing after receiving feedback from others. 

How the learning will be assessed:

 • How well you are able to understand the content of spoken texts. 
 • How well you are able to read and understand a variety of texts. 
 • How well you are able to analyse the features in the text that help persuade the reader. 
 • How well you are able to use a range of vocabulary in your own texts. 
 • How well you are able to use the features of persuasive texts in your own texts. 
 • How well you are able to structure your arguments and ideas. 
 • How well you are able to develop your text against criteria. 
 • How well you are able to give and receive feedback from others and make improvments based on this feedback. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Persuasive Texts

Grade E
Grade C
Grade A
Aspekt 1
Förstå tal
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Ny aspekt
Förstå skrift
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Redogöra, kommentera & agera
 • En  E 6
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Välja & använda strategi
 • En  E 6
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Ny aspekt
Välja & använda material
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
Formulera sig i tal
 • En  C 6
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: