Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsåret 2017/2018, år 2

Skapad 2017-08-29 19:25 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Planering för läsåret 2014/2015 för klass 2A, och 2B
Grundskola 2 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ur LGR11

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i engelska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Mål

Vi kommer genom undervisningen i engelska att arbeta mot att eleverna utvecklar sin förmåga att:
• förstå talad engelska.
• formulera sig och kommunicera i tal.
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Arbetsformer

I år 2 kommer vi att träna på att samtala på engelska i mycket enkel form. Eleverna kommer att lära sig vardagsnära ord och fraser. Detta gör vi tillsammans i stor grupp, genom att se på program med engelskt tal, genom språklekar och genom att sjunga sånger på engelska. Betoningen ligger på att eleverna ska få mycket träning i att tala- och lyssna på engelska i enkla sammanhang.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
• din förmåga att förstå talad engelska.
• din förmåga att själv göra dig förstådd på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: