Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area, Kappa åk 8 ht 2017

Skapad 2017-08-29 19:39 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 8 Matematik
Ordet geometri kommer från grekiskans "geo" som betyder jord och "metria" som betyder mäta. Det du lär dig i skolan om geometri har varit känt runt om i världen i tusentals år. Geometri används av många olika yrkeskategorier och används i så skilda sammanhang som t ex i konst och i rymdforskning.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

När vi är klara med avsnittet kommer du att kunna mer om

 • beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel
 • förklara samband mellan omkrets och area
 • beräkna skala samt göra förstoringar och förminskningar när skalan är känd
 • känna till hur omkrets och area förändras vid förstoringar och förminskningar

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha genomgångar och gemensamma aktiviteter.
Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med kamrater i mindre grupper.
Vi använder en del uppgifter i boken, men kompletterar med olika arbetsblad.
Du kommer att rita mycket och göra konstruktioner med linjal, passare och gradskiva.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om area och omkrets, om månghörningar, cirklar, samt om hur skala fungerar. Du använder begreppen på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om area och omkrets, om månghörningar, cirklar, samt om hur skala fungerar. Du använder begreppen på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om area och omkrets, om månghörningar, cirklar, samt om hur skala fungerar. Du använder begreppen på ett bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du kan välja och använda metoder som passar ganska bra för att mäta sträckor och beräkna areor, samt beräkna skalan och göra förstoringar och förminskningar med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda metoder som passar bra för att mäta sträckor och beräkna areor, samt beräkna skalan och göra förstoringar och förminskningar med gott resultat.
Du kan välja och använda effektiva metoder som passar mycket bra för att mäta sträckor och beräkna areor, samt beräkna skalan och göra förstoringar och förminskningar med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du kan formulera enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Du kan avgöra om svaret är rimligt i sammanhang som du känner väl till.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som resonemangen framåt. Du kan avgöra om svaret är rimligt i olika sammanhang.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan med säkerhet avgöra om svaret är rimligt i många olika sammanhang.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar så att de är möjliga att följa. Du ritar acceptabla geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt så att de är lätta att följa, och använder ett acceptabelt matematiskt språk. Du ritar tydliga geometriska figurer.
Du redovisar dina lösningar tydligt och välstrukturerat med ett lämpligt och korrekt matematiskt språk. Du ritar geometriska figurer med god precision.

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1 (grön)
Kurs 2 (röd)
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
v 34-35
Cirklar
144-151
161-164
169-172
- Rita cirklar - Begreppen radie och diameter - Uppskatta och beräkna area och omkrets av cirklar-
- Beräkna area och omkrets av cirkelsektorer
v 36
Parallellogrammer, trianglar och sammansatta områden
152-158
165-168
173-174
Rita trianglar och parallellogrammer med olika förutsättningar givna - Beskriva trianglar och parallellogrammer med avseende på sidor, vinklar och diagonaler - Uppskatta och beräkna arean av trianglar och parallellogrammer - Förklara samband mellan omkrets och area - Beräkna area av sammansatta figurer
- Rita och beskriva romber och trapetser - Uppskatta och beräkna arean av romber och trapetser
v 37
Skala
176-181
184-185
186-189
- Beräkna skala - Göra förstoringar och förminskningar när skala är känd - Känna till hur omkrets och area förändras vid förstoringar och förminskningar
- Areaskala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: