Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2017-08-29 19:47 i Påarps skola Helsingborg
Detta är en mall för Pedagogisk Planering åk 1-3 Regnbågsskolan Hova
Grundskola 1 – 3 Musik Svenska NO (år 1-3)
Rymden är oändligt stor. Så stor att ingen vet vart den börjar eller slutar. I detta arbete kommer du att få upptäcka några av våra närmsta planeter, vår egen jord och stjärnor. Följ med på en spännande resa ut i vår galax!

Innehåll

Syftet med undervisningen är

 • att eleverna ska utveckla kunskaper om rymden genom olika uttrycksformer. Vi vill skapa nyfikenhet och intresse kring den oändligt stora rymden och utifrån detta söka svar på till exempel varför vi har olika årstider, dygn, månader och år. Syftet med att arbeta ämnesövergripande inom ämnena svenska, musik och naturvetenskap, är för att vi vill få eleverna mer engagerade både vad gäller att läsa, skriva och samtala genom rymdens fantastiska utformning.

 

Detta kommer undervisningen att innehålla

 • Filmer om rymden.
 • Sånger om rymden.
 • Läsa och bearbeta texter om rymden.
 • Söka och skriva en enkel faktatext om någon planet i vår galax.
 • Skapande arbete

 

Det här vill vi att du ska lära dig

 • Du ska kunna skriva enkla faktatexter, där du använder dig av ämnesspecifika ord.
 • Du ska kunna planeternas namn och i vilken ordning de kommer.
 • Du ska kunna berätta om månens olika faser.
 • Du ska kunna några vanliga stjärntecken.
 • Du ska kunna förklara hur månen, jorden och solen rör sig.
 • Du ska kunna leta reda på fakta om rymden.
 • Du ska kunna skriva texter med läslig handstil och på ipaden.
 • Du ska kunna förklara hur vår galax skapades.
 • Du ska själv kunna se vilka mål du förväntas uppnå, och veta när du uppnått dem.
 • Du ska kunna berätta muntligt om en faktatext som du själv har skrivit.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med tema: Rymden, ämnesöverskridande i Svenska, NO och Musik. Där kommer vi tillsammans att utforska vår galax och framställa texter, bilder och sjunga sånger.

 

Det här ska bedömas

 • Din förmåga att skriva enkla faktatexter, där du använder dig av ämnesspecifika ord.
 • Hur väl du kan berätta om planeternas namn och i vilken ordning de kommer.
 • Din förmåga att berätta om månens olika faser.
 • Hur väl du kan berätta om några vanliga stjärntecken.
 • Din förmåga att förklara hur månen, jorden och solen rör sig.
 • Din förmåga att leta reda på fakta om rymden.
 • Din förmåga att skriva texter med läslig handstil och på ipaden.
 • Din förmåga att förklara hur vår galax skapades.
 • Din förmåga att själv kunna se vilka mål du förväntas uppnå, och veta när du uppnått dem.
 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt kring din egen faktatext.

 

Underlag för bedömning

Vi kommer att använda oss av skriftlig såväl muntlig bedömning. Vi kommer att använda oss av formativ bedömning, och varje vecka stämma av vart vi är och vart vi är på väg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv Mu
Bedömningsmatris för Rymden

Skrivning

Kan skriva texter med läslig handstil
På väg
Kan
Kan skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt
På väg
Kan
Kan framställa en text med hjälp av ipad eller dator
På väg
Kan
Kan skriva en faktatext med ämnesspecifika ord och leta reda på fakta
På väg
Kan
. Kan skriva en text med en inledning, handling och avslut .
På väg
Kan
Du kan måla bilder som hör ihop med dina texter
På väg
Kan

NO
Du kan förklara hur månen, solen och jorden rör sig
På väg
Kan
Du kan berätta om månens olika faser
På väg
Kan
Du kan namnen på några av planeterna
På väg
Kan
Du kan något vanligt stjärntecken
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: