Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik 2 hösttermin

Skapad 2017-08-29 20:48 i Hågadalsskolan Uppsala
En plan som följer läromedlet i Prima matematik .
Grundskola 2 Matematik
Matematik ht årskurs 2

Innehåll

Syfte

För att tillägna sig de kunskaper som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under höstterminen. När terminen är över skall du kunna:

- talen upp till 100

- ordningstalen upp till hundra

- ental, tiotal och hundratal

- geometriska objekt, 2D och 3D

- begreppet tallinje

- bråk: en halv, en tredjedel och en fjärdedel

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi använder oss av problemlösning i halvklass (ett tillfälle i veckan) enligt EPA-metoden vilket innebär gruppdiskussioner och matematikdiskussioner, förutom arbetet i läroboken. Vi kompletterar med färdighetsträning i form av iPad-appar och stenciler.

Bedömning

Vi bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: