Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 2

Skapad 2017-08-29 20:56 i Hågadalsskolan Uppsala
Hur vi arbetar med problemlösning i åk 2.
Grundskola 2 Matematik
Hur vi arbetar med problemlösning i åk 2.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med problemlösning är att ge eleverna strategier för att lösa elevnära matematiska problem. Eleverna ska även få träning i att föra matematiska resonemang.

Undervisning och arbetsformer

Under åk 2 kommer du att få arbeta med problemlösning en gång i vecka. Under en lektion kommer du först att få fundera själv en stund; meningen är att du ska få igång dina egna tankar. Sedan arbetar du tillsammans med en eller flera klasskompisar; meningen är att ni ska öva er i att förklara hur ni tänker och att förstå hur andra tänker. Sist diskuterar vi olika lösningar tillsammans hela klassen.

Du kommer få träna på flera olika strategier och olika sorters problem. Ofta kommer det  att finnas problem på flera olika nivåer.

Vi kommer att arbeta mycket med hur man gör när man löser problem:

 • läsa problemet,
 • förstå problemet,
 • visa en lösning med bilder,
 • visa en lösning på mattespråket samt
 • reflektera över om svaret är rimligt.

 

Bedömning

Du ska få visa din förmåga att lösa enkla vardagsnära problem samt att reflektera över om ditt svar är rimligt.

Du ska få visa din förmåga att resonera om matematik (berättar om din lösning och lyssnar på andras lösningar).

Under lektionerna visar du detta genom att:

 • lösa enkla problem,
 • fundera över om svaret är rimligt,
 • rita en lösning,
 • skriva en lösning på mattespråket,
 • förklara din lösning för klasskompisarna,
 • lyssna på klasskompisarnas lösningar och fråga om du inte förstår.

Du får visa vad du kan varje lektion genom att teckna lösningarna i ditt räknehäfte eller på papper och delta i våra gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: