Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mapp åk 7

Skapad 2017-08-29 22:28 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Du ska skapa en framsida till din mapp i Grafittistil.
Grundskola 7 Bild
Skapa din egna personliga framsida till din mapp. Den ska innehålla ditt namn, bakgrund och detaljer som kanske handlar om dig eller som du tycker om. tex mönster, symboler, färger.....

Innehåll

Att göra

Vi har sett filmen om bildens byggstenar som är 7 st.

Linje, form, färg, textur, valör, volym och yta

För att göra en bild måsta man använda minst 1 byggsten, men troligtvis kommer du att använda dig av flera.

 

Gör en snabb skiss på A-4 papper hur du vill att ditt namn ska skrivas /färgläggas.

Fundera även över bakgrunden på din mapp.

Orginalet:

-Använd ett ritpapper i A3-format.

-Skriv och färglägg ditt namn i personlig stil och fyll bakgrunden med mönster, färger m.m.

Det kan tex vara mur, växter, ting, färger, former, mönster, struktur m.m.

 

Bedömning

-Hur du framställer din mapp 

-Hur du använder tekniker, verktyg och olika material

-Hur du kombinerar former och färger och bildkompositioner

-Hur du utvecklar idéer

-Hur din arbetsprocess är beskriven och genomförd

 

- Fota och dokumentera efter varje lektion. och skriv din arbetsprocess utifrån frågorna

VAD, HUR och VARFÖR?

Tex.

V.35

VAD? Idag har jag börjat skissa på min framsida av min mapp,

HUR? Jag använde mig av skisspapper och prövade flera alternativ på bokstäverna till mitt namn.....

VARFÖR? Vad skulle du lära dig av uppgiften? Jag förstår tex att jag måste använda mig av flera byggstenar för att kunna skapa en bild...….

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav BILD 7-9 Lilla Edet

Ännu ej uppnått
E
C
A
1 Framställa bilder
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT BILDSPRÅK och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
2 Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
3 Kombinera bildelement
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
4 Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5 Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
6 Presentera bilder
Presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med RELATIV GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
7 Eget omdöme
Ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: