Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Historiska källor

Skapad 2017-08-30 07:50 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9
Vi ska skriva ny historia utifrån historiska källor.

Innehåll

Det historiska källmaterialet är inlånat från landsarkivet i Östersund och skildrar denna stad under delar av 1800-talet. I materialet hittar vi husförhörslängder, domböcker, död- och begravningsböcker och mycket mer. Inledningsvis kommer allt material att presenteras. Grunderna för hur källforskning går till kommer vi att gå igenom tillsammans.

Du som elev får sedan möjligheten att själv titta i och arbeta med dessa källor, med syftet att skapa ny historia utifrån vad dessa källor ger för information.

Klassen delas in i grupper som får ett förutbestämt uppdrag. Detta genomförs av gruppen för att sedan redovisas.

Bedömningen avser i vilken utsträckning du kan dra egna slutsatser och föra resonemang utifrån ditt och gruppens resultat. Bedömningen avser även kunskapsnivån vad gäller att använda källorna.

Matriser

Historia: Historiska källor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Att använda historiska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: