Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare svenska som andraspråk åk 7-9

Skapad 2017-08-30 08:05 i Vågbroskolan Söderhamn
Vi kommer att arbeta med temat Deckare. En deckare eller detektivroman skildrar en eller fler brott och en eller flera personer ska försöka lösa dessa brott genom diverse ledtrådar. Ordet deckare har sitt ursprung ur ordet detektiv, och huvudpersonen är antingen polis eller en vanlig person.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med temat Deckare, och då tillsammans läsa en ungdomsdeckare. Deckare skildrar en eller fler brott och en eller flera personer ska lösa dessa brott utifrån diverse ledtrådar. Ordet deckare har sitt ursprung ur ordet detektiv, och huvudpersonerna kan vara antingen poliser eller vanliga personer..

Innehåll

Långsiktiga mål:

Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • Välja och använda språkliga strategier 

 • Urskilja språkliga strukturer och språkliga normer 

Centralt innehåll – Vad du ska arbeta med:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och ta emot respons på texter

 • Språkets struktur med stavning, skiljetecken

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialog.  

Konkretisering av mål

Målet med den här uppgiften är att du ska

 • Kunna urskilja olika kännetecken i deckare.

 • Kunna förstå och använda ord och begrepp som är förknippade med deckare

 • Kunna läsa och tolka texter 

 • Kunna skriva och ge respons på en egen deckare

Genomförande

Du kommer att få:

 • Svara på instuderingsfrågor

 • Läsa en deckare och skriva en reflektion

 • Kunna använda olika lässtrategier i din läsning

 • Ordkunskap

 • skriva en början på en egen deckare

 • Ge respons på andras deckare

Bedömningsunderlag/redovisning

 • Början av en deckare

 • Arbetsinsatser på lektionstid

 • Deltagande i boksamtal och reflektionsskrivande

Matriser

SvA
Bedömningsmatris skriva deckare

Ny nivå
Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
Något utvecklad
Nivå 3
Fördjupad
Skriva
Du har ännu inte visat detta.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har ännu inte visat detta.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Du har ännu inte visat detta.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlig­het, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: