Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk grundsärskola 4-6

Skapad 2017-08-30 08:40 i Särskolan Stenungsund
Planera och tillaga mat genom att följa enkla recept. Sambandet mellan mat och hälsa. Hygien, tvätt, återvinning och källsortering.
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
I hem-och konsumentkunskap kommer du att tillaga enklare måltider samt baka utifrån enkla recept. Du kommer att få lära dig att använda lämpliga redskap. Du kommer att få praktisera disk. Du kommer att delta i måltider. Du kommer att praktisera återvinning. Du ska få kunskap om sambandet mat och hälsa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Så här bedömer jag:

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå och följa recept
 • Din förmåga att tillaga enkla måltider.
 • Din förmåga att baka.
 • Din förmåga att hantera livsmedel.
 • Din förmåga att diska för hand och i maskin.
 • Din förmåga att använda redskap på ett ändamålsenligt sätt.
 • Din förmåga att duka och delta i måltider.
 • Din förmåga att praktisera återvinning.
 • Din förmåga att förstå sambandet mat och hälsa.
 • Din förmåga att planera och delta i inköp.
 • Din förmåga att jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • Din förmåga att tvätta och använda tvättmärkning.

Detta kommer vi att lära oss:

Du kommer att

 • använda enkla recept
 • tillaga enkla maträtter och mellanmål.
 • baka.
 • hantera olika livsmedel.
 • diska för hand och i maskin.
 • använda olika redskap.
 • duka och delta i måltider.
 • praktisera återvinnig.
 • lära dig sambandet mellan mat och hälsa.
 • planera och delta i inköp.
 • jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • få inblick i ungas ekonomi.
 • få inblick i reklam.
 • tvätta och använda tvättmärkning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 4-6

Hem- och konsumentkunskap

E
D
C
B
A
Jag kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Jag kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyg C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Jag kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
I arbetet medverkar jag i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder jag redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder jag redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag kan bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan föra välutvecklade resonemng om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Jag kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Jag kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: