Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2017-08-30 08:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Svenska
Läsning av boken "Alex Dogboy".

Innehåll

Alex Dogboy

 

Bild lånad av Bokus.se

Det är när föräldrarna överger Alex som han flyttar ut på gatan.

 

 • Han svälter och fryser.
 • Blir inlåst i ett frysrum.
 • Kidnappas av en utlänning.
 • Blir misshandlad och rånad på soptippen.

 

Men livet för Alex förändras den dag han tar hand om en halvdöd hundvalp som blir hans vän.

Läs historien om Alex Dogboy, pojken som lever med hundar i Honduras.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 

 • Vi kommer förarbeta med boken genom att titta på omslag, rubrik.
 • Vi kommer jobba med UNICEFs faktatext om gatubarn.

 

 • Vi kommer jobba med källkritik kopplat till Monica Zak, bokens författare.
 • Vi kommer parallellt med läsandet jobba med läslogg och olika uppgifter kopplat till texten.
 • Vi kommer avsluta arbetet med ett omdöme och recension på boken.

 

           

 

 

 

 

 

Bedömning av arbetet.

Skriv ett omdöme om Alex Dogboy.

LÄSA

Upplevelse av läsningen.

Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.

Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.

Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.

 

Tänk på innehåll, struktur och språk när du skriver ditt omdöme.

Skriv om:

 • Handlingen- ge exempel
 • Vad i handlingen tyckte du om? Vad tyckte du inte om?Något som gjorde dig glad, ledsen, arg, fundersam eller väckte andra känslor hos dig när du läste boken?
 • Språket
 • Tyckte du boken var lätt eller svår att förstå språkligt? Jämför den med andra böcker du har läst. Fanns det ord du inte förstod? Vad gjorde du i så fall?
 • Karaktärerna
 • Ge exempel på karaktärerna som väckte känslor hos dig. Blir du glad av någon karaktär eller kanske det är någon som gör dig förbannad och arg. Beskriv och ge exempel från boken.
 • Genren
 • Vad är Dogboy för genre? Vad brukar du läsa för genre?
 • Slutet
 • Vad tyckte du om slutet? Slutade det som du trodde? Gjorde det dig glad eller väckte det någon annan känsla?

 

Stödmeningar:

 • Jag tycker att…
 • Jag anser att…
 • Min åsikt är…
 • Jag blev glad…
 • Jag blev ledsen…
 • Jag undrar…
 • En sak jag undrar…
 • Något som berörde mig…
 • Något som gjorde intryck på mig var…
 • Jag önskar…

 

 

Läsa med flyt

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Läsförståelse

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Budskap & upplevelse

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

   

Söka, välja ut och sammanställa

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningar

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Kombinera text & annan estetik

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Ge omdömen om & bearbeta text

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Kapitel

Sidor

Uppgift

v 35

 

 

Gatubarn/Söka, sammanställa information/ Källkritik.

V 36

Kap 1-6

s.3-23

1. På vilket sätt beskriver författaren Alex längtan efter sin mamma?

2. Beskriv hur Alex gjorde när han skulle lära sig tigga och hur han kände sig under tiden.

v 37

Kap 7-12

s. 24-60

1. Beskriv hur George försökte locka pojkarna att stanna hos honom.

2. Beskriv vad Alex upplevde och hur han kände sig när han kom till soptippen. Beskriv med alla sinnen.

V 38

Kap 13-16

s. 61-88

Skriv till bild.

V 39

Kap 17-21

s. 89-117

1. Beskriv vad Alex gjorde och hur han mådde när han befann sig i trädet.

2. Hur kommer det sig att Alex bestämde sig för att bli Dogboy?

V 40

Kap 22-26

s. 118-144

Skriv till bild.

V 41

Kap 27-31

s. 145-176

1. Personbeskrivning: Fru Leti

2. Skriv om Alex känslor: rädsla och kärlek.

V 42

Kap 32-34

s. 177-200

Skriv omdöme. Lämna in, få respons, bearbeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder att välja mellan v 38                                       

 

Bilder att välja mellan v 40

 

Stödmeningar:

 • Jag valde bilden på ... . Den passade till texten eftersom...
 • Det står i texten att...
 • Bilden visar...
 • Jag tycker att det passar ihop eftersom...
 • Jag tänker...
 • Jag tycker...
 • Författaren skriver...
 • Enligt det som står på sidan...
 • På sidan... står det...
 • Baserad på det jag har läst...
 • Författaren visar... genom...
 • Jag tolkar ... som....
 • Av läsningen vet jag att...
 • Jag tror... eftersom ....
 • Till exempel...
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: