Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8

Skapad 2017-08-30 09:36 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9
Vi kommer under de första veckorna av hösten att repetera grundläggande kunskaper i såväl ordförråd som grammatik. Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, textförståelse, muntliga och skriftliga övningar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Repetera grundläggande kunskaper från tidigare år.

De förmågor vi kommer att arbeta med är följande:

 • Förstå text
 • Formulera sig skriftligt
 • Formulera sig muntligt
 • Uttrycka sig skriftligt
 • Uttrycka sig muntligt

De kunskapskrav som ställs på arbetet är följande:

 • Klädord
 • Sätta samman substantiv och adjektiv
 • Böja adjektiv i singular och plural
 • Ställa frågor till varandra
 • Presens av regelbundna verb och vissa oregelbundna
 • Hur man bildar futurum
 • Klockan
 • Prepositionsuttryck
 • Uttryck för måltider
 • Veckodagarna/månaderna
 • Att kunna berätta om sig själv
 • Att kunna beskriva personers utseende och kläder
 • Att kunna berätta om en dag/ skola och fritid
 • Att föra ett lätt samtal om kända saker

 

 

Vi kommer att arbeta utifrån ett sammansatt häfte, ha gemensamma genomgångar och därefter fritt arbete med efterföljande övningar. I häftet finns också facit till övningarna så att alla kan själva kan kolla upp så att allt har blivit rätt.

Allt material är sådant som eleverna tidigare har fått undervisning i och innebär därför en repetition. Detta för att säkerställa de viktiga baskunskaperna. 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

svarar upp mot de förmågor som angetts i inledningen.

 • Förstå text: Hur uppfattar du en text med motsvarande svårighetsgrad?
 • Formulera sig skriftligt: Hur hanterar du språket när du gör en skriftlig uppgift? Använder du dig av det som vi just repeterat?
 • Formulera sig muntligt: Hur hanterar du språket när du pratar? Använder du dig av det som vi just repeterat?
 • Uttrycka sig skriftligt: Hur hanterar du språket när du skriftligt interagerar med en kompis?Använder du dig av det som vi just repeterat?
 • Uttrycka sig muntligt: Hur hanterar du språket när du interagerar muntligt med en kompis?Använder du dig av det som vi just repeterat?

 

Matriser

MODERNA SPRÅK, språkval kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: