Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första människorna, antiken och romarriket

Skapad 2017-08-30 10:00 i Ugglums skola Partille
Grundskola 7 – 9 Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. Det förflutna påverkar oss idag och påverkar våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Det här arbetsområdet kommer att handla om de första människorna, tidsepoken antiken med inriktning på den kultur och politik som växte fram och präglande samhället i Grekland och i romarriket samt om hur levnadsvillkoren var för män och kvinnor under denna epok. Under kursen studeras också antikens betydelse för vår egen tid.

Innehåll

De stora frågorna

Under arbetsområdet utgår vi ifrån följande övergripande frågeställningar:

 • Vad har antiken/romarriket för utmärkande drag?
 • Hur har nutiden påverkats av antikens historia?
 • Hur såg människors levnadsvillkor ut under denna epok? (Till exempel kvinnor och mäns levnadsvillkor).

Kunskaper – Under denna period får du möjlighet att utveckla din:

 • analysförmåga- Du får träna förstå och beskriva orsaker och konsekvenser (varför något sker och hur det påverkar framtiden) samt träna på att jämföra - tex. hur levnadsvillkoren var i de grekiska stadstaterna under antiken. 
 • begreppsförmåga - Du får träna på din förståelse av historiska begrepp och sedan använda dessa i förklaringar och resonemang.
 • kommunikativa förmåga - Du får träna på att samtala, resonera och diskutera händelser, skeenden och gestalter från antiken med utgångspunkt från "de stora frågorna".

Bedömning – under arbetsområdet bedöms det hur väl du kan:

 • resonera om sambandet mellan antiken och vårt eget samhälle idag samt om orsaker till  och konsekvenser av den samhällsförändring och de handlingar som sker under denna epok. 
 • använda dig av historiska begrepp när du beskriver och förklarar.
 • analysera och föra resonemang om källor och källhantering ifrån antiken.
 • jämföra, analysera och resonera om levnadsvillkoren mellan män och kvinnor under tidsperioden antiken.

Examination – Du får visa dina kunskaper genom:

 • Muntliga diskussioner i klass och grupper.

 • Reflektioner kring övningar och mindre uppgifter både skriftligt och muntligt.

 •  En skriftlig kunskapsredovisning (muntlig komplettering/fördjupning kommer att erbjudas). Kunskapsredovisningen sker som vanligt under den andra veckan av kursen. ( För exakt datum, se  planeringsdokument i bloggen )

Studiematerial och planering

Under kursen använder vi följande material:

 • Historiaboken - "Historia 7-9 Utkik", Alla får en egen bok.
 • Begreppsöversikter finns på de rosa sidorna i boken. 
 • Vissa arbetsuppgifter kommer du att få i classroom. 

En planering över vad som varje pass preliminärt innehåller och hur du kan förbereda dig får du under lektionen. 

Matriser

Hi
De första människorna antiken och romarriket.

Bedömningsmatris för arbetsområdet. Eleven har under detta arbetsområde visat följande kunskaper i relation i kunskapskraven i historia.
Ej bedömd
E
C
A
Resonemang om samhällsförändringar och levnadsvillkor.
Eleven ej bedömd mot detta kunskapskrav under det här arbetsområdet.
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om orsaker till, och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om orsaker till, och konsekvenser av, samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om orsaker till, och konsekvenser av, samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Eleven ej bedömd mot detta kunskapskrav under det här arbetsområdet.
Eleven kan jämföra olika tidsperioder tex. gällande politik och levnadsvillkor. Eleven beskriver då ENKLA samband mellan perioderna.
Eleven kan jämföra olika tidsperioder tex. gällande politik och levnadsvillkor. Eleven beskriver då FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan perioderna.
Eleven kan jämföra olika tidsperioder tex. gällande politik och levnadsvillkor. Eleven beskriver då KOMPLEXA samband mellan perioderna.
Använda historiska begrepp.
Eleven ej bedömd mot detta kunskapskrav under det här arbetsområdet.
Eleven kan vid studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter använda historiska begrepp på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven kan vid studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter använda historiska begrepp på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Eleven kan vid studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter använda historiska begrepp på ett VÄL fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: