👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik och stavning

Skapad 2017-08-30 10:40 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
Förklara vad ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och räkneord är.
Begreppen singular och plural.                                                                                                                                  Du ska kunna enkla stavningsregler så att du kan stava vanligt förekommande ord.                                               Forma bokstäver för hand.
Ta muntliga instruktioner.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma hur du:
Förklarar ordklasserna, substantiv, verb, adjektiv och räkneord.
Förklarar och använder begreppen singular och plural.                                                                                             Stavar och formar bokstäver när du skriver.                                                                                                                                                   Följer muntliga instruktioner.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att:
Undervisas om de olika ordklasserna och stavningsreglerna.
Få göra charader och spela in film där du ensam eller tillsammans med en kompis förklarar de olika ordklasserna.                                                                                                                                                                  Få träna på att forma bokstäver så att du får flyt i ditt skrivande.
Få träna på att ta muntliga instruktioner.
Undervisningen sker under höstterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3