Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela och sjunga åk 7

Skapad 2017-08-30 11:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
Under cirka sju lektioner spelar eleverna gitarr och sjunger. De lär sig hur gitarren är uppbyggd och hur de kan kompa enkla låtar med några få ackord. De övar på att sjunga olika låtar tillsammans. De övar på sin förmåga att musicera i grupp.
Grundskola 7 Musik
Du lär dej spela ackorden D A G Em Du kommer att sjunga/spela låtar enskilt och i grupp 🎸🎤🎶

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du ska:

Öva förmågan att spela gitarr så att du kan spela olika ackord. Öva förmågan att sjunga med säkerhet, rytm och tonhöjd. Öva förmågan att musicera tillsammans med andra i gruppen.

Undervisning

På lektionerna kommer vi att:

Gå igenom hur gitarren är uppbygd. Arbeta med olika ackord och spela låtar tillsammans. Öva på att byta ackord så att man kan spela en hel låt själv. Sjunga olika låtar.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom att jag lyssnar på hur Du deltar i genom att spela/sjunga. Det blir uppspel för mig i slutet av perioden. Det här bedömer jag:

• Med vilket flyt du spelar ackord vid ackompanjemang. • Med vilken säkerhet du följer rytm och tonhöjd vid sång. • Hur väl du kan musicera med andra, genom att lyssna och anpassa din stämma till helheten och uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Uppgifter

 • 🎤 Sjunga 🎶

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapskrav i detta arbetsområde

E
C
A
Sång
Eleven deltar i gemensam sång. Eleven följer i någon mån rytm och tonhöjd när han/hon sjunger.
Eleven deltar i gemensam sång. Eleven följer relativt säkert rytm och tonhöjd när han/hon sjunger.
Eleven deltar i gemensam sång. Eleven följer med säkerhet rytm och tonhöjd när han/hon sjunger.
Spela gitar
Eleven spelar några ackord på gitarren.
Eleven byter ackord med visst flyt.
Eleven byter ackord med flyt och sjunga samtidigt.
Spela tillsammans
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: